ПЛАНОВЕ

ИЗБЕРЕТЕ СГРАДА & ЕТАЖ

Изберете една от нашите сгради и разгледайте богатия избор от висококачествени апартаменти, които Ви предлагаме.

Сграда 1

Black Compass

Сграда 2

Black Compass

Сграда 3

Black Compass

Етаж 1
101 44.36 m2 Запазен
102 115.15 m2 Запазен
103 88.38 m2 Свободен
104 70.23 m2 Запазен
108 67.43 m2 Запазен
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5
White compass
Building 1 ground floor plan  

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment Plan

1 СПАЛНЯ: 101

Bedroom 1 Bathroom 1 Garage 1
Застроена площ 44.36 m2
Общи части 5.90 m2
Обща площ 50.26 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment Plan

2 СПАЛНИ: 102

Bedroom 2 Bathroom 2Garage 1
Застроена площ 115.15 m2
Общи части 14.94 m2
Обща площ 130.09 m2
Градина 44.16 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment Plan

1 СПАЛНЯ: 103

Bedroom 1 Bathroom 1 Garage 1
Застроена площ 88.31 m2
Общи части 11.46 m2
Обща площ 99.77 m2
Градина 56.47 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment Plan

2 СПАЛНИ: 104

Bedroom 2 Bathroom 1 Garage 1
Застроена площ 70.23 m2
Общи части 9.34 m2
Обща площ 79.57 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment Plan

1 СПАЛНЯ: 108

Bedroom 1 Bathroom 1 Garage 1
Застроена площ 67.43 m2
Общи части 8.55 m2
Обща площ 75.98m2
Градина 43.32 m2
Етаж 1
Етаж 2
201 56.39 m2 Запазен
202 123.67 m2 Запазен
203 113.09 m2 Запазен
204 75.83 m2 Запазен
209 72.90 m2 Запазен
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5
White compass
Building 1 floor 2  

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment Plan

1 СПАЛНЯ: 201

Bedroom 1 Bathroom 1 Garage 1
Застроена площ 56.39 m2
Общи части 7.50 m2
Обща площ 63.89 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment Plan

2 СПАЛНИ: 202

Bedroom 2 Bathroom 1 Garage 1
Застроена площ 123.67 m2
Общи части 16.98 m2
Обща площ 140.65 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment Plan

2 СПАЛНИ: 203

Bedroom 2 Bathroom 2Garage 1
Застроена площ 113.01 m2
Общи части 15.71 m2
Обща площ 128.72 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment Plan

2 СПАЛНИ: 204

Bedroom 2 Bathroom 1 Garage 1
Застроена площ 75.83 m2
Общи части 10,08 m2
Обща площ 85,91 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment Plan

1 СПАЛНЯ: 209

Bedroom 1 Bathroom 1 Garage 1
Застроена площ 72.90 m2
Общи части 10,13 m2
Обща площ 83,03 m2
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
301 56.39 m2 Запазен
302 123.67 m2 Запазен
303 113.09 m2 Запазен
304 75.83 m2 Запазен
309 72.90 m2 Запазен
Етаж 4
Етаж 5
White compass
Building 1 floor 3  

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 301

Bedroom 1 Bathroom 1 Garage 1
Застроена площ 56.39 m2
Общи части 7.50 m2
Обща площ 63.89 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

2 СПАЛНИ: 302

Bedroom 2 Bathroom 2Garage 1
Застроена площ 123.67 m2
Общи части 16.98 m2
Обща площ 140.65 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

2 СПАЛНИ: 303

Bedroom 2 Bathroom 2Garage 1
Застроена площ 113.01 m2
Общи части 15.71 m2
Обща площ 128.72 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

2 СПАЛНИ: 304

Bedroom 2 Bathroom 1 Garage 1
Застроена площ 75.83 m2
Общи части 10.08 m2
Обща площ 85.91 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

1 СПАЛНЯ: 309

Bedroom 1 Bathroom 1 Garage 1
Застроена площ 72.90 m2
Общи части 10.13 m2
Обща площ 83.03 m2
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
401 56.39 m2 Запазен
402 123.67 m2 Запазен
403 113.09 m2 Запазен
404 75.83 m2 Запазен
409 72.90 m2 Запазен
Етаж 5
White compass
Building 1 floor 3  

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 401

Bedroom 1 Bathroom 1 Garage 1
Застроена площ 56.39 m2
Общи части 7.50 m2
Обща площ 63.89 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

2 СПАЛНИ: 402

Bedroom 2 Bathroom 2Garage 1
Застроена площ 123.67 m2
Общи части 16.98 m2
Обща площ 140.65 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

2 СПАЛНИ: 403

Bedroom 2 Bathroom 2Garage 1
Застроена площ 113.01 m2
Общи части 15.71 m2
Обща площ 128.72 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

2 СПАЛНИ: 404

Bedroom 2 Bathroom 1 Garage 1
Застроена площ 75.83 m2
Общи части 10.08 m2
Обща площ 85.91 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 409

Bedroom 1 Bathroom 1 Garage 1
Застроена площ 72.90 m2
Общи части 10.13 m2
Обща площ 83.03 m2
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5
501 56.39 m2 Запазен
502 95.75 m2 Запазен
503 113.09 m2 Запазен
504 75.83 m2 Запазен
509 72.90 m2 Запазен
White compass
Building 1 floor 4  

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 501

Bedroom 1 Bathroom 1 Garage 1
Застроена площ 56.39 m2
Общи части 7.50 m2
Обща площ 63.89 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Floor plan image

1 СПАЛНЯ: 502

Bedroom 1 Bathroom 1 Garage 1
Застроена площ 95.75 m2
Общи части 12.41 m2
Обща площ 108.16m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

2 СПАЛНИ: 503

Bedroom 2 Bathroom 2Garage 1
Застроена площ 113.01 m2
Общи части 14.79 m2
Обща площ 127.80 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

2 СПАЛНИ: 504

Bedroom 2 Bathroom 1 Garage 1
Застроена площ 75.83 m2
Общи части 10.08 m2
Обща площ 85,91 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 509

Bedroom 1 Bathroom 1 Garage 1
Застроена площ 72.90 m2
Общи части 9.41 m2
Обща площ 82.31 m2
Етаж 1
10569.41 m2Запазен
10686.64 m2Запазен
107158.17 m2Запазен
10966.48 m2Запазен
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5
White compass

Building 2 ground floor plan

 

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

2 СПАЛНИ: 105

Bedroom
2
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ69.41 m2
Общи части*8.80 m2
Обща площ*78.21 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 106

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ86.64 m2
Общи части10.49 m2
Обща площ97.13  m2
Градина55.38 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

3 СПАЛНИ: 107

Bedroom
3
Bathroom
2
Garage
1
Застроена площ158.79  m2
Общи части19.00 m2
Обща площ177.79 m2
Градина40, 28 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 109

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ66.48 m2
Общи части8.05 m2
Обща площ74.53 m2
Градина42.48 m2
Етаж 1
Етаж 2
20575.00 m2Запазен
206111.34 m2Запазен
207143.00 m2Запазен
20853.72 m2Запазен
21071.94 m2Запазен
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5
White compass

Building 2 floor 2

 

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

2 СПАЛНИ: 205

Bedroom
2
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ75.00 m2
Общи части9.51  m2
Обща площ84.51 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

2 СПАЛНИ: 206

Bedroom
2
Bathroom
2
Garage
1
Застроена площ111.26 m2
Общи части14.76 m2
Обща площ126.02 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

3 СПАЛНИ: 207

Bedroom
3
Bathroom
2
Garage
1
Застроена площ143.00 m2
Общи части18.78 m2
Обща площ161.78  m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 208

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ53.72 m2
Общи части6.81 m2
Обща площ60.53 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 210

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ71.94 m2
Общи части9.51 m2
Обща площ84.51 m2
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
30575.00 m2Запазен
306111.34 m2Запазен
307143.00 m2Запазен
30853.72 m2Запазен
31071.94 m2Запазен
Етаж 4
Етаж 5
White compass

Building 2 floor 3

 

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

2 СПАЛНИ: 305

Bedroom
2
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ75.00 m2
Общи части9.51  m2
Обща площ84.51 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

2 СПАЛНИ: 306

Bedroom
2
Bathroom
2
Garage
1
Застроена площ111.26   m2
Общи части14.76  m2
Обща площ126.02  m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

3 СПАЛНИ: 307

Bedroom
3
Bathroom
2
Garage
1
Застроена площ143.00 m2
Общи части18.78 m2
Обща площ161.78 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 308

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ53.72  m2
Общи части6.81  m2
Обща площ60.53 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 310

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ71.94  m2
Общи части9.54  m2
Обща площ81.48 m2
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
40575.00 m2Запазен
406111.34 m2Запазен
407143.00 m2Запазен
40853.72 m2Запазен
41071.94 m2Запазен
Етаж 5
White compass

Building 2 floor 3

 

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

2 СПАЛНИ: 405

Bedroom
2
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ75.00 m2
Общи части9.51  m2
Обща площ84.51 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

2 СПАЛНИ: 406

Bedroom
2
Bathroom
2
Garage
1
Застроена площ111.26  m2
Общи части14.76 m2
Обща площ126.02 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

3 СПАЛНИ: 407

Bedroom
3
Bathroom
2
Garage
1
Застроена площ143.00  m2
Общи части18.78 m2
Обща площ161.78  m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 408

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ53.72 m2
Общи части6.81 m2
Обща площ60.53 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 410

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ71.94 m2
Общи части9.54 m2
Обща площ81.48 m2
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5
50575.00 m2Запазен
506111.34 m2Запазен
507143.00 m2Запазен
50853.72 m2Запазен
51071.94 m2Запазен
White compass

Building 2 floor 4

 

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

2 СПАЛНИ: 505

Bedroom
2
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ75.00 m2
Общи части9.51  m2
Обща площ84.51 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

2 СПАЛНИ: 506

Bedroom
2
Bathroom
2
Garage
1
Застроена площ111.26  m2
Общи части13.90  m2
Обща площ125.16 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

3 СПАЛНИ: 507

Bedroom
3
Bathroom
2
Garage
1
Застроена площ143.00 m2
Общи части17.69  m2
Обща площ160.69 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 508

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ53.72  m2
Общи части6.81  m2
Обща площ60.53 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 510

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ71.94 m2
Общи части8.98 m2
Обща площ80.92 m2
Етаж 1
110147.90 m2Свободен
111102.16 m2Свободен
112111.27 m2Свободен
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5
White compass

Building 3 ground floor plan

 

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

3 СПАЛНИ: 110

Bedroom
3
Bathroom
2
Garage
1
Застроена площ147.90 m2
Покрита тераса 131.91 m2
Покрита тераса 220.12 m2
Общи части22.19 m2
Обща площ170.09 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

2 СПАЛНИ: 111

Bedroom
2
Bathroom
2
Garage
1
Застроена площ102.16 m2
Покрита тераса91.38 m2
Общи части15.78 m2
Обща площ117.94 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

2 СПАЛНИ: 112

Bedroom
2
Bathroom
2
Garage
1
Застроена площ111.27 m2
Покрита тераса 120.44 m2
Покрита тераса 233.22 m2
Общи части16.53 m2
Обща площ127.80 m2
Етаж 1
Етаж 2
211139.10 m2Запазен
21264.85 m2Запазен
21373.69 m2Запазен
21468.34 m2Свободен
21569.48 m2Свободен
21677.56 m2Свободен
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5
White compass

Building 3 floor 2

 

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

3 СПАЛНИ: 211

Bedroom
3
Bathroom
2
Garage
1
Застроена площ139.10 m2
Общи части22.32 m2
Обща площ161.42  m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 212

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ64.85 m2
Общи части10.71 m2
Обща площ75.56 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 213

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ73.69 m2
Общи части12.17 m2
Обща площ85.86 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 214

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ68.34 m2
Общи части11.29 m2
Обща площ79.63 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 215

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ69.48 m2
Общи части11.48 m2
Обща площ80.96 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

2 СПАЛНИ: 216

Bedroom
2
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ77.56 m2
Общи части12.25 m2
Обща площ89.81 m2
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
311139.10 m2Свободен
31264.85 m2Зазезен
31373.69 m2Свободен
31468.34 m2Свободен
31569.48 m2Свободен
31677.56 m2Свободен
Етаж 4
Етаж 5
White compass

Building 3 floor 3

 

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

3 СПАЛНИ: 311

Bedroom
3
Bathroom
2
Garage
1
Застроена площ139.10 m2
Общи части22.32 m2
Обща площ161.42 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 312

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ64.85 m2
Общи части10.71 m2
Обща площ75.56 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 313

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ73.69 m2
Общи части12.17 m2
Обща площ85.86 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 314

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ68.34 m2
Общи части11.29 m2
Обща площ79.63 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 315

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ69.48 m2
Общи части11.48 m2
Обща площ80.96 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

2 СПАЛНИ: 316

Bedroom
2
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ77.56 m2
Общи части12.25 m2
Обща площ89.81 m2
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
411139.10 m2Свободен
41264.85 m2Запазен
41373.69 m2Свободен
41468.39 m2Свободен
415102.28 m2Свободен
Етаж 5
White compass

Building 2 floor 3

 

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

3 СПАЛНИ: 411

Bedroom
3
Bathroom
2
Garage
1
Застроена площ139.10 m2
Общи части22.32 m2
Обща площ161.42 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 412

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ64.85 m2
Общи части10.71 m2
Обща площ75.56 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 413

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ73.69 m2
Общи части12.17 m2
Обща площ85.86 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 414

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ68.39 m2
Общи части11.30 m2
Обща площ79.69 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

2 СПАЛНИ: 415

Bedroom
2
Bathroom
2
Garage
1
Застроена площ102.28 m2
Общи части16.25 m2
Обща площ118.53 m2
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5
511139.10 m2Запазен
51264.85 m2Свободен
51373.69 m2Свободен
51468.36 m2Свободен
515102.28 m2Запазен
White compass

Building 3 floor 4

 

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

3 СПАЛНИ: 511

Bedroom
3
Bathroom
2
Garage
1
Застроена площ139.10 m2
Общи части21.02 m2
Обща площ160.12 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 512

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ64.85 m2
Общи части10.09 m2
Обща площ74.94 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 513

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ73.69 m2
Общи части11.47 m2
Обща площ85.16 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

1 СПАЛНЯ: 514

Bedroom
1
Bathroom
1
Garage
1
Застроена площ68.39 m2
Общи части10.64 m2
Обща площ79.03 m2

+ВИЖ ПЪЛЕН ПЛАН

Apartment plan

2 СПАЛНИ: 515

Bedroom
2
Bathroom
2
Garage
1
Застроена площ102.28 m2
Общи части15.30 m2
Обща площ117.58 m2