ЗА НАС

МОНТЕКАНАЛ
БЪЛГАРИЯ

Над 40 години опит в сектора на недвижимите имоти (управление на поземлени имоти и градоустройствено планиране, жилищно строителство, отдаване на недвижими имоти под наем), както и в селскостопанския и хранително-вкусовия сектор и в областта на финансовите инвестиции.

В момента операрираме в Испания, България, Полша.

В България сме от 2005 година.

 Нашата дейност в България включва:

– Придобиване и управление на търговски площи.

– Развитие и реализиране на сгради за жилищни нужди (от концепция до продажби).

– Разработване, продажби и отдаване под наем на офисни площи.

За да се запознаете повече с нашата работа в България можете да разгледате интернет страниците на някой от досегашните ни проекти, сред които са жилищен комплекс от затворен тип МонтеБояна и офис пространството М3.